Nieuws

Symposium Pesso-Psychotherapie 2019

banner 3

“Woorden zijn niet genoeg”

De helende effecten van de lijfelijke ervaring in (pscycho)therapie en het raakvlak met de neurowetenschap.

Datum: zaterdag 25 mei 2019
Plaats: Eenhoorn meeting center Amersfoort
Tijd: 09.00 – 18.00 uur

Download hier de flyer.

De laatste jaren krijgt het lichaam steeds meer aandacht binnen de behandeling van psychische klachten. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook de neurowetenschappen houden zich bezig met de verbanden tussen: “Brain, mind and body”.
Met dit symposium willen we dieper ingaan op deze verbanden. Op welke diverse wijzen wordt het lichaam in de behandeling betrokken en in hoeverre levert juist deze lijfelijke ervaring de ingang om leringen die men al vroeg in zijn leven heeft opgedaan te herschrijven?
In hoeverre is daarin onderscheid te maken tussen de daadwerkelijk lijfelijke ervaring en de imaginaire?
In de ochtend zullen er 3 sprekers zijn die een lezing geven over dit thema. Prof. dr Witte Hoogendijk, Dr Nelleke Nicolai en drs. Liesbeth de Boer.
In de workshops ’s middags kan ervaren worden hoe er vanuit verschillende disciplines gewerkt wordt met het lichamelijke aspect van therapeutische behandelingen.

Download de presentaties van de lezingen:
Prof. dr Witte Hoogendijk – Van Big Bang tot burn-out
Dr. Nelleke J. Nicolai – Het gevangen en bevangen lijf
Drs. Liesbeth de Boer – Voorbij de woorden presentatie
Drs. Liesbeth de Boer – Voorbij de woorden hand-out