Nieuws

Pessotherapie: een introductie

rino

Eendaagse workshop op vrijdag 24 mei 2019 van 10.00 tot 17.00 uur, locatie Rino op het Leidseplein in Amsterdam

zie website RINO

Doelgroep
Professionals die willen kennismaken met deze methodiek.

Doelstelling
Na afloop van deze workshop hebben de deelnemers Pessotherapie aan den lijve ervaren door middel van deelname aan oefeningen en participatie in een of twee therapiestructures. Ze zijn tevens op de hoogte van de beginselen van de methode.

Inhoud
– Toelichting van de theorie van PBSP en aansluiting bij andere referentiekaders;
– oefeningen aan de hand waarvan de beginselen van de methode worden toegelicht;
– een of twee therapiestructures.

Eerstvolgende opleiding
De link naar de eerstvolgende 2-jarige Opleiding Pessotherapie.
Klik hier om de brochure te downloaden

Accreditaties in aanvraag voor eerstelijnspsycholoog NIP, herkwalificatie Klinisch Psycholoog, en toegekend voor 6 punten voor de stichting register vaktherapeutische beroepen.

Websites:
Pessotherapie in Nederland
Pesso Boyden System Psycho-motor van Albert Pesso
Feeling seen van Michael Bachg

Aanbevolen literatuur
‘Aan den lijve, lichaamsgerichte psychotherapie volgens Pesso’, Marietta van Attekum.