Wat is pesso-psychotherapie?

Wat is pesso-psychotherapie?


Pesso-psychotherapie is een vorm van lichaamsgeoriënteerde, individuele psychotherapie in groepsverband. Naast woorden komen lichamelijke beleving, expressie en interactie aan bod. In de methode gaan we ervan uit dat vroege ontwikkelingstekorten en traumata zich niet alleen als mentale,  maar ook als lichamelijke ervaringen manifesteren. Dus in het heden zichtbaar zijn of gevoeld worden. Veel therapeuten zijn het daar tegenwoordig mee eens. Psychische belemmeringen vallen samen met lichamelijke. Daarom verbindt de Pesso-psychotherapie de verbale dialoog met non-verbale ervaringen.

Aan de basis van de Pesso-psychotherapie staat een optimistische mensvisie. De mens is geboren met het vermogen en het streven om van het leven te genieten: met plezier, voldoening, zingeving en verbondenheid met anderen. Iedere mens heeft de aangeboren drang om wat potentieel aanwezig is te realiseren. Wanneer de afwijzing van zijn of haar mogelijkheden in de vroege jeugd gefixeerd is geraakt, kan dit in mentale en lichamelijke houdingen tot uiting komen. De cliënt kan geholpen worden zich zijn eigen lichamelijke ervaringen bewust te worden en zo dichter te komen bij wat er werkelijk in hem speelt.

Psychische problemen hebben dus vaak een lichamelijke dimensie.Een cliënt voelt een brok in de keel en onderdrukt met moeite een huilbui. Zonder woorden zegt hij: ‘Ik durf mijn verdriet niet te uiten’. Op de schoot van onze moeder, hebben velen als kind ervaren dat ons verdriet niet grondeloos
is. Hoe zat dat dan met deze cliënt?

Het is van belang dat door onze ouders of verzorgers goed genoeg aan onze basisbehoeften tegemoet gekomen is. Wanneer deze basisbehoeften niet voldoende vervuld zijn, gaan we in onze ontwikkeling een gemis ervaren. Dat gemis kan zich, soms onbewust, diep in ons vastzetten en tot allerlei klachten leiden, die contact met onszelf en anderen bemoeilijken.

image01

In Pesso-psychotherapie is het nu mogelijk om op symbolische wijze recht te doen aan onze oorspronkelijke behoeften en nieuwe ervaringen op te doen. Omdat conflicten en trauma’s in contact met anderen zijn ontstaan, zijn ze ook beter op te lossen in contact met anderen.

Meestal wordt er in een groep gewerkt, waarbij steeds één persoon centraal staat. Deze persoon kan met behulp van de andere groepsleden datgene wat hij/zij innerlijk beleeft in scène zetten. Centraal daarbij staat een veilig therapeutisch klimaat, waarin je klachten en problemen kunt onderzoeken en je wens tot verandering kunt vormgeven. Groepsleden kunnefiguren uit jeverleden spelen of steunfiguren, die laten ervaren hoe anders het geweest had kunnen of had moeten zijn. Hoewel het verleden niet omkeerbaar is, bieden deze nieuwe ervaringen wel de steun die nodig is om meer te durven gaan leven op de manier die bij je past. Ze vormen nieuwe oriëntatiepunten en scheppen ruimte voor groei en ontwikkeling.

Waar komt de naam “Pesso” vandaan?

Al Pesso

Pesso-psychotherapie is ontwikkeld door het Amerikaanse echtpaar Al Pesso en Diane Boyden. In de verenigde Staten wordt voor deze methode de naam “Pesso Boyden System Psychomotor The-rapy” (PBSP) gebruikt. De methode werd in 1972 in Nederland geïntroduceerd. Psychologen, psychiaters, psychothera-peuten en psychomotorisch therapeuten hebben zich sindsdien in deze werkwijze gepeciali-seerd, tijdens hun eigen beroepsopleiding of daarna. Bekijk hier de website van Pesso of luister hier een recent interview.