Opleiding

Opleiding


Tweejarige geïntegreerde opleiding Pesso-psychotherapie bij RINO Amsterdam. Deze opleiding start weer in september 2019, bij voldoende aanmeldingen.

Psychotherapie is meer dan praten en luisteren. Kijken, verbeelden, lijfelijk ervaren en lichamelijke reacties maken onlosmakelijk deel uit van het therapeutisch proces. In verschillende therapeutische scholen is het lichaam daarom nadrukkelijk onderwerp van beschouwing en discussie. De laatste jaren zien we onder therapeuten een toenemende belangstelling voor vormen van therapie waarin het lichaam een duidelijke plaats krijgt. Pesso-therapie kent inmiddels vele toepassingen. Zowel binnen vrijgevestigde praktijken als binnen instellingen voor geestelijke gezondheidszorg wordt Pesso-therapie aangeboden, in de vorm van halfopen structuregroepen, thematische behandelmodules, oefengroepen of in individuele of systeemtherapie.

Toelichting Pesso-therapie

Pesso-therapie is geschikt voor alle indicaties waar inzichtgevende psychotherapie is aangewezen, waarbij het lichaam en de ervaring als aangrijpingspunt een voorkeur heeft boven praten alleen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij cliënten die sterk neigen tot rationaliseren, somatiseren of dissociëren.

Door de lichamelijke invalshoek komt Pesso-therapie vaak op een dieper niveau bij wezenlijke conflicten die de problematiek onderhouden, worden afweerstrategieën verhelderd en onvervulde behoeften alsnog symbolisch vervuld.

Er bestaan ook verschillende systeemvarianten. Zo leent Pesso-therapie zich, dankzij het gebruik maken van rollen en rolfiguren uitstekend voor het behandelen van partner-relaties, bijvoorbeeld in een echtparengroep of van gezinnen, waarbij zowel de ouders als het kind in een en dezelfde setting worden behandeld.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor psychotherapeuten, psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen en psychomotorisch therapeutenin de GGZ. De opleiding is specifiek gerichtop hulpverleners die de effectiviteit van hun behandeling van cliënten met vroege tekorten en getraumatiseerde cliënten willen vergroten door lichamelijke aspecten systematischer in het therapeutisch proces te betrekken.

Geïnteresseerden wordt aangeraden in ieder geval de kennismakingsworkshop bij het RINO Amsterdam te volgen. Ook kunt u therapeuten bij u in de buurt vragen of zij wellicht binnenkort een kennismakingsworkshop gaan geven. Eventueel kunt u overwegen een zogenoemde. oefeningengroep bij een erkende Pesso-therapeut te volgen.

Programma

De opleiding bestaat uit 24 dagen technisch-theoretische training. Theorie, demonstratie, ervaringsgericht leren, technische training, video feedback en casuïstiekbesprekingen worden afgewisseld. U bestudeert de uitgangspunten, theorie en werkwijze van de Pesso-therapie en leert lichamelijk beleven en non-verbaal communiceren in uw therapeutisch werk te integreren.

In de eerste drie modules onderzoekt u onder supervisie hoe u lichaamsgeoriënteerde oefeningen kunt introduceren en begeleiden en deze selectief en doelgericht hanteren. Van de vierde tot en met de elfde module leert u individuele therapeutische sessies (structures) te begeleiden en toe te passen bij specifieke indicaties. Door de docenten geleide structures dienen als demonstratie- en discussie materiaal. Videofragmenten van delen van structures worden gezamenlijk bestudeerd en gesuperviseerd; naar aanleiding daarvan komen technische en theoretische onderwerpen aan de orde. Als afsluitende evaluatie van de opleiding toont u in de laatste twee opleidingsdagen een videoband van (een gedeelte van) een structure.

De opleiding voldoet aan de technisch-theoretische cursus zoals vereist voor toelating tot het lidmaatschap van de Vereniging voor Pesso-psychotherapie.

Brochure

De brochure over deze opleiding kan bij RINO Noord Holland besteld worden.
Klik hier om de brochure te downloaden

Accreditatie

Voor de nu lopende opleiding zijn de volgende accreditaties afgegeven (NB: dit is geen garantie voor volgende jaren):

  • BAMW (maatschappelijk werkers) 10 punten in zgn. “vrije ruimte”
  • ELP NIP 69 uren Diagnostiek; 110 uren Behandeling en 32 uren Overig
  • FGzPT (herregistratie klinisch psychologen: 92 uren/punten)
  • SRVG (registratie vaktherapeuten) 75 SRVB punten.