Symposium 2017

Symposium 2017


aankondiging symp 2017 2

“ALS JE PLEK NIET VANZELFSPREKEND IS””

2017

Uw gegevens

Voorletter(s) (verplicht)

Voornaam (verplicht)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam (verplicht)

Titel

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

M/V (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Functie/discipline (verplicht)

1e BIG- of registratienummer (t.b.v. accreditatie) (verplicht)

2e BIG- of registratienummer (t.b.v. accreditatie)

Accreditatie is aangevraagd bij:
FGzPT, NVO/NIP K&J, NVRG, NVP, SRVB

Workshops

1e voorkeur ronde 1 (verplicht)

2e voorkeur ronde 1 (verplicht)

1e voorkeur ronde 2 (verplicht)

2e voorkeur ronde 2 (verplicht)

Uw inschrijving is compleet na ontvangst van de inschrijvingskosten.

  • Kosten niet leden: incl. koffie/thee, lunch en borrel na afloop € 180,- Na 15 oktober € 210,-
  • Kosten voor leden Vereniging voor Pesso therapie: € 165,- Na 15 oktober € 195,-
  • Kosten voor studenten: € 125,- Na 15 oktober € 155,-
  • Kosten voor deelname aan stamppotbuffet: € 20,-

Annuleren kan kosteloos tot 1 november 2017 onder aftrek van € 20,- administratiekosten; daarna kan niet meer geannuleerd worden. Wij verzoeken u dit bedrag over te maken op onderstaand rekeningnummer.

De verschuldigde kosten zijn door mij heden overgemaakt op:

  • IBAN Bankrekeningnummer NL69 RABO 0129 3462 76
  • t.n.v. Vereniging voor Pesso-psychotherapie
  • o.v.v. Uw naam en Symposium 2017

Voor buitenlandse betalingen moeten er meer bankgegevens worden vermeld,
t.w. IBAN: NL69 RABO 0129 3462 76 en BIC: RABONL2U


E-mailadres (verplicht veld i.v.m. bevestiging van uw inschrijving)