Symposium 2019

Symposium 2019


banner 5

“WOORDEN ZIJN NIET GENOEG”

De helende effecten van de lijfelijke ervaring in (psycho)therapie en het raakvlak met de neurowetenschap

2019

PROGRAMMA
09:00-09:30 uur         Ontvangst met koffie en thee
09:30-09:45 uur         Opening dagvoorzitter. Gisela van Gerven
09:45-10:30 uur         “Van Big Bang tot Burn-out: een Big history van stress” door de Dr. J.G. Witte Hoogendijk
10:30-11:15 uur         “Het gevangen en bevangen lijf” door Dr. Nelleke Nicolai
11:15-11:45 uur         Pauze
11:45-12:30 uur         Perquinlezing: “De Wijsheid van het lichaam en het belang van taal in PBSP” door Drs. Liesbeth de Boer.
12:30-13:00 uur         Afronding ochtendprogramma. Vragen, discussie
13:00-14:00 uur         Lunch
14:00-15:15 uur         Eerste workshopronde
15:15-15:45 uur         Pauze
15:45-17:00 uur         Tweede workshopronde
17:00-17:30 uur         Afsluiting aansluitend borrel

Lees meer over deze dag en de workshops in de folder.

Bekijk hier de flyer van het symposium.

Uw gegevens

Voorletter(s) (verplicht)

Voornaam (verplicht)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam (verplicht)

Titel

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

M/V (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Functie/discipline (verplicht)

1e BIG- of registratienummer, vul n.v.t. in als u deze niet heeft (t.b.v. accreditatie) (verplicht)

2e BIG- of registratienummer (t.b.v. accreditatie)

Accreditatie is aangevraagd bij:
SRVB. NVP, NIP LWP en FGzPt (KP en KNP)

Workshops

1e voorkeur ronde 1 (verplicht)

2e voorkeur ronde 1 (verplicht)

1e voorkeur ronde 2 (verplicht)

2e voorkeur ronde 2 (verplicht)

Uw inschrijving is compleet na ontvangst van de inschrijvingskosten.

  • Kosten niet leden: incl. koffie/thee, lunch en borrel na afloop, inschrijving vóór 15 april € 180,-. Na 15 april € 210,-
  • Kosten voor leden Vereniging voor Pesso therapie: vóór 15 april € 165,- Na 15 april € 195,-
  • Kosten voor studenten: € 70,-

Annuleren kan kosteloos tot 25 april 2019 onder aftrek van € 20,- administratiekosten; daarna kan niet meer geannuleerd worden. Wij verzoeken u dit bedrag over te maken op onderstaand rekeningnummer.

De verschuldigde kosten zijn door mij heden overgemaakt op:

  • IBAN Bankrekeningnummer NL69 RABO 0129 3462 76
  • t.n.v. Vereniging voor Pesso-Psychotherapie
  • o.v.v. Uw naam en Symposium 2019

Voor buitenlandse betalingen moeten er meer bankgegevens worden vermeld,
t.w. IBAN: NL69 RABO 0129 3462 76 en BIC: RABONL2U

E-mailadres (verplicht veld i.v.m. bevestiging van uw inschrijving)