Nieuws

Algemene ledenvergadering 12 maart 2016

Stadskasteel Oudaen
  • Datum: zaterdag 12 maart 2016
  • Plaats: Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99, 3511 AE Utrecht
  • Tijd: 09.30 – 18.00 uur

Programma:

09.30 uur                        Inloop met koffie en thee
10.00 uur                        Start vergadering (agenda, jaarverslag 2015, notulen ALV d.d. 11-03-2015)
13.00 – 14.00 uur          Lunch
14.15 – 16.15 uur           Workshop Hechting en Pesso door Gerrit de Bruine en Marietta van Attekum
17.00 uur                        Afsluiting met drankje en hapje

Workshop Hechting en Pesso

Hechtingsproblemen dienen zich in de praktijk van de Pessotherapie in velerlei vormen aan. Er zijn de zeer vroege hechtingstekorten – zoals bij adoptie – en er zijn allerlei later ontstane vormen van interactie-gemis, met bijpassende pathologie. Vaak verschuilt een hechtingsprobleem zich onder andere klachten en wordt niet als zodanig herkend. Het lichaam echter spreekt meestal wel duidelijke taal. Wij als Pessotherapeuten hebben hiermee allemaal ervaring, zij het in verschillende mate en met verschillende soorten cliënten.

Vanuit de hechtingstheorie wordt naar psychopathologie gekeken door een speciale lens. En ook “Pessotherapie gáat over hechting” . Maar hoe dan precies? Hoe is de hechtingstheorie te verbinden aan de Pessotheorie. Hoe vertalen we deze modellen in termen van overeenkomsten en verschillen, zowel theoretisch als methodisch? Hoe gaan wij om met de diverse hechtingsstijlen? Hoe krijgen we de cliënt in de (verschillende) mentaliserende modi? Wat is dit verband het begrip mentaliseren en symboliseren? Hoe houden wij zicht op en beïnvloeden wij de “window of tolerance”?

Doel van deze workshop is om nader stil te staan bij onze ervaringen met hechtingsproblematiek en de Pessomethodiek, waarbij wij van elkaar kunnen leren.  Na een inleiding van Mariëtta en Gerrit zullen wij met elkaar van gedachten wisselen aan de hand van ingebrachte casuïstiek en verschillende thema’s onderzoeken en zoveel mogelijk middels oefeningen uitwerken.

Mogelijke literatuur:

  1. “Eerste hulp bij hechting”, taal voor ouders en kinderen, door Paulien Kuipers, De Tijdstroom, 2015

Het boek is vooral bedoeld voor kindertherapeuten, maar geeft een uitstekende theoretische samenvatting en prachtige voorbeelden van de tekort gekomen kinderen waar wij mee te maken krijgen als ze volwassen zijn. Het sluit goed aan bij Pesso.

  1. Het artikel van Wim-Jan Trügg “Over het vermogen tot symboliseren” (2004) uit ons Tijdschrift.
  2. “Mentaliseren in de klinische praktijk” van Allen, Bateman en Fonagy (2008).