Nieuws

Introductieworkshop Pessotherapie

Klik hier om een wijziging voor deze groep door te geven

Introductieworkshop Pessotherapie 7 april in Oosterbeek
door Arnoud van Buuren, arts-psychotherapeut en hoofdopleider Pessotherapie.

Pessotherapie of PBSP (Pesso-Boyden System Psychomotor) is een creatieve, lichaamsgerichte individuele therapie die zowel in een groep als individueel plaatsvindt, in een veilige therapeutische omgeving. Pesso-psychotherapie besteedt zowel aandacht aan datgene wat je onder woorden brengt (verbaal), maar ook aan lichamelijke ervaringen (non-verbaal). De therapie is ervaringsgericht, dat wil zeggen dat men ervan uitgaat dat het gedrag van mensen wordt bepaald door ervaringen die iemand meemaakt of meegemaakt heeft. Problemen en klachten ontstaan door negatieve of pijnlijke ervaringen. Nieuwe positieve ervaringen, bijvoorbeeld opgedaan in de therapie,  kunnen een basis vormen voor groei en ontwikkeling van iemands persoonlijkheid. Voor meer informatie over indicatie, doelgroep en systeemvarianten verwijs ik naar onderstaande websites of link in de bijlage. Voor Pessotherapie voor therapeuten die met kinderen, adolescenten en hun ouders werken klik op”Feeling Seen” .

Januari 2017 ben ik begonnen met de tweejarige opleiding tot Pessotherapeut. Opgeleid als cognitief gedragstherapeut/psychotherapeut ervaar ik deze lichaamsgerichte werkwijze als een waardevolle aanvulling om te werken vanuit hoofd, hart en handen. Vooral bij de doelgroep hoogbegaafden, maar ook bij de verwerking van verwaarlozing en (emotioneel) trauma (zoals bij KOPP) en onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) werkt deze holistische benadering zeer goed. Zoals ook te lezen is in de bijlage, sluit Pessotherapie aan bij de recente ontwikkelingen in de neurobiologie. Het beste kun je deze werkwijze leren kennen door deze “aan den lijve” te ervaren in een introductieworkshop.

Datum en tijd
Zaterdag 7 april van 09.30-17.00 uur, inclusief lunch. Beschikbare plaatsen min. 12 en max.18 deelnemers.
20 april 2018
24 augustus 2018

Plaats
Joubertweg 10, 6861 DN in Oosterbeek (Groepsruimte praktijk Fysiocare). Op het terrein achter de praktijk zijn 11 parkeerplaatsen. Mochten die plaatsen bezet zijn, dan kunt u voor het gebouw of elders in de straat parkeren. Tevens is er een fietsenstalling voor het gebouw. Treinstation Oosterbeek is op loopafstand (5 min.).

Aanmelding en kosten
Aanmelden via mail op ag@psynergiek-oosterbeek.nl. Je ontvangt een bevestiging van aanmelding en kan 100 euro overmaken op bankrek.nr. NL 96 ASNB 0709 0557 57 op naam van A. Gerritsen. Aanmelding is definitief als bedrag op de bankrekening staat.

Websites:
Pessotherapie in Nederland
Pesso Boyden System Psycho-motor van Albert Pesso
Feeling seen van Michael Bachg

Aanbevolen literatuur
‘Aan den lijve, lichaamsgerichte psychotherapie volgens Pesso’, Marietta van Attekum.

zie website RINO

Doelgroep
Professionals die willen kennismaken met deze methodiek.

Doelstelling
Na afloop van deze workshop hebben de deelnemers Pessotherapie aan den lijve ervaren door middel van deelname aan oefeningen en participatie in een of twee therapiestructures. Ze zijn tevens op de hoogte van de beginselen van de methode.

Inhoud
– Toelichting van de theorie van PBSP en aansluiting bij andere referentiekaders;
– oefeningen aan de hand waarvan de beginselen van de methode worden toegelicht;
– een of twee therapiestructures.

Eerstvolgende opleiding
De link naar de eerstvolgende 2-jarige Opleiding Pessotherapie.
Klik hier om de brochure te downloaden

Accreditaties in aanvraag voor eerstelijnspsycholoog NIP, herkwalificatie Klinisch Psycholoog, en toegekend voor 6 punten voor de stichting register vaktherapeutische beroepen.